Údržba domu

Běžná údržba domu

Po kolaudaci a nastěhování do domu není nutno provádět žádné další činnosti v oblasti drobných prací, dodělávek, ochrany materiálů, povrchových úprav atd. – systém dodělej si sám u našich dřevostaveb není. Nelze ale spoléhat na fakt, že v podobě, ve které dům převezmete, bude bez řádné údržby provozován celou generaci. Jako v každém domě i zde platí pravidlo, že pravidelnou kontrolou, preventivním servisem a řešením drobných závad v reálném čase si zajistíte bezproblémové bydlení na dlouhou dobu bez nutnosti větších zásahů a oprav. I drobné nefungující těsnění u přípojky na pračku s následkem zatékání vody Vám může po několika měsících ignorace znepříjemnit život a vyluxovat peněženku. Abyste byli se svým domem spokojeni, dbejte, prosím, následujících zásad:
palubky jsou ošetřeny příslušnými impregnačními nátěry s UV filtrem. V případě, že nedochází k jejich opotřebení nebo poškození zatékáním, případně intenzitou slunečního záření, není nutno je dále upravovat. Jakmile zjistíte vizuální změny, je nutno je ošetřit příslušným lazurovacím nátěrem. Při předání stavby do užívání si od stavbyvedoucího vyžádejte informaci, jakým nátěrem byly ošetřeny v základu – zda rozpouštědlovým, nebo vodou ředitelným. Nátěrové hmoty nelze kombinovat,  např. při aplikaci rozpouštědlových nátěrových hmot na akrylátové podklady dochází k poškození celé vrstvy a je následně nutno plochu ošetřit odstraněním veškerých nátěrů a případně dalším přebroušením. Dodržíte li tuto zásadu, stačí plochu zbavit částí oprýskané, nebo sprašující části barvy v místech poškození, plošně ji srovnat přebroušením a je možno nanést další nátěr. V případě, že k porušení nátěrové hmoty nedošlo, lze aplikovat další nátěr bez předcházejících úprav. Při aplikaci nátěrové hmoty dbejte na doporučení výrobce.
fasádní plochy mají povrchovou vodoodpudivou úpravu. Jedná se o plně omyvatelné, s dlouhodobou životností garantované směsi v různých barevných provedeních. Není zapotřebí je přetírat, ani impregnovat či ošetřovat. Silně znečistěné plochy je možno omýt běžnými čisticími (nerozpouštědlovými) prostředky, pokud si v prodejnách barev a laků vyžádáte prostředek přímo k omývání fasádních částí, učiníte nejlépe. Většinou se jedná o antistatické prostředky, které učiní materiál nečistotám odpudivý a tímto lze dosáhnout prodloužení intervalu v čistění. Fasádu lze také omýt tlakovým čističem, teplou vodou – je nutno dbát opatrnosti s nastavením tlaku, aby nedošlo k poškození. V praxi, pokud není dům vystaven enormním  nečistotám (blízko silnic, chodníků, v průmyslových oblastech atd.), není zapotřebí fasádu ošetřovat až do doby, kdy lze vizuálně poznat znečistění.
okna a dveře se neošetřují chemickými rozpouštědly ani prostředky, neurčenými přímo k tomuto účelu. Existují prostředky na ošetřování plastových oken, lze je zakoupit v lépe zásobených prodejnách drogerií a to jak na čistění, tak na následné ošetření. Pochopitelně tak dosáhnete nejen lepšího vzhledu, ale i prodloužíte interval následné údržby. Seřízení a usazení oken provádí v rámci montážních prací příslušný pracovník, okna by měla být snadno otevíratelná, nedrhnoucí a měla by doléhat k rámu celou svou plochou. V průběhu roku ale vlivem teplotních rozdílů dochází ke změnám – v rámci ročního servisu lze provést po nahlášení následné seřízení v případě, že nejste schopni seřízení provést svépomocí. Návod na údržbu oken naleznete s odkazem na stažení ve formátu pdf v oddělení „okna“.
interiér větrání je nejdůležitějším faktorem při provozu nízkoenergetického domu – problematika větrání je dostatečným způsobem popsána v oddílu o větrání. Pokud jste v domě zvolili jiný systém výměny vzduchu, než řízený a jste tudíž odkázáni na větrání otevíráním oken, případně pootevřením mikroventilační spáry, nepodceňujte, prosím, tento fakt. Veškeré plísně, které v domě vznikají, mají v drtivé většině případů jediného jmenovatele – nevětraný dům. Týká se ponejvíce koupelen, místností souvisejících s koupelnami, prádelnou, kuchyní. Dům, který má nízkou potřebu vytápění, přímo vybízí ke stagnaci větrání. Nemístné šetření s následným řešením prokvétající plísně v rozích místností je stejně krátkozraké, jako neekonomické. Stručně řečeno je zde jednoduché pravidlo – rosný bod je součinitelem čtyř základních faktorů: teploty, směru a proudění vzduchu, tlaku a vlhkosti. Pokud poklesne hodnota prvních tří veličin a vzroste čtvrtá, zvyšuje se riziko vzniku plísní. Pokud tedy víte, že netopíte, je nutno více větrat, aby došlo ke snížení vlhkosti. Tlak ovlivnit nelze, vlhkost můžete snížit jen vyvětráním – z tohoto důvodu není závadou, pokud kondenzovaná voda stéká po oknech a usazuje se ve špaletách, nebo stéká pod parapet. Je nutno odstranit příčinu, a tou je jednoznačně vysoká vlhkost vzduchu v domě, tudíž častým větráním, zvýšením teploty v místnosti, nebo instalací jednotky nucené výměny vzduchu.
Dále závadou nejsou vlasové praskliny ve spojích a rozích stěn. Každý dům, dřevostavbu nevyjímaje, si prochází procesem postupného sesedání stavby. Dobu, za kterou se tak děje, nelze přesně ohraničit. Každý dům je trochu jinak konstrukčně řešen, je jiné podloží atd. Praskliny snadno ošetříte obyčejným akrylovým, přetíratelným tmelem, který lze zakoupit v každé prodejně barev a laků a drogerií. Z tohoto důvodu doporučujeme provést první nátěr interiéru v bílé základní barvě, dokud proces sesedání není ukončen a další drobné praskliny již nevznikají. Poté je možno interiér vymalovat ve zvolené barevné úpravě. K dostání jsou již i elastické tmely, které další prasklině zamezí.

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete