Příprava

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost zvláště ujednání o všeobecných podmínkách dodávky stavby, uvedené jako Všeobecné obchodní podmínky. Prohlédněte pozorně stránky Co je v ceně díla a také Co není v ceně díla. Na stránkách GDPR najdete prohlášení o ochraně Vašeho soukromí.

Seznamte se s postupem – Jak začít – od podkladů, které musíte zajistit Vy sami, jenž jsou zapotřebí k započetí celého procesu stavebního řízení, směřujícího k vydání stavebního povolení až po skutečný začátek stavebních prací.