Jak začít

Před vlastním zadáním, případně jednáním o výstavbě si připravte a ujasněte základní předpoklady:

 1. Musíte vlastnit pozemek, případně mít rezervační smlouvu ke koupi s číslem parcely a katastrálním územím
 2. Měli byste znát plán zástavby s případnými směrnicemi a regulemi pro výstavbu na Vašem pozemku u nově zastavovaných území
 3. U dříve zastavěných pozemků, nebo pozemků v obytných zónách si zjistěte všeobecné podmínky výstavby domu určenému k rodinnému bydlení, případně k rekreaci

Po konzultaci v případě zájmu si ujasněte:

 1. Předpokládané místo připojení k sítím pro elektriku, vodu a kanalizaci
 2. Zadejte k provedení geometrický plán, výškopisné zaměření, složení podloží a hydrogeologický průzkum pro projekční přípravu
 3. Kontaktujte nás s požadavkem budoucí výstavby za účelem předběžného posouzení stavby v místě
 4. Později nechte provedení měření radonu – stačí v průběhu řízení pro povolení stavby
 5. Připravte se, že musíte zajistit před podáním žádosti souhlas s provedením stavby od všech sousedů

Budete li financovat výstavbu hypotékou se zajištěním pozemku a následně i domu, budete muset dodat bance k provedení odhadu:

 1. Projekt domu z pohledových stran včetně dispozic
 2. Situační plán s vyznačením připojení k sítím a sjezdu na komunikaci
 3. Usazení domu v terénu
 4. Technické zprávy vztahující se ke stavbě a k okolo stojícím objektům
 5. Návrh smlouvy o dílo

Jak stavíme

...a co všechno v domě najdete